ถามแพทย์

 • ยาคุมฉุกเฉิน

 •  Arcy Nt
  สมาชิก
  มีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันและหลั่งในแต่มีอะไรกันในระยะปลอดภัยหน้า7ก่อนประจำเดือนมาโอกาสตั้งท้องจะมีมั้ยคะ
  Arcy Nt  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Arcy Nt

  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือใช้ยาคุมกำเนิดใดๆเลยนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง ไม่แนะนำการใช้การนับวันเพื่อคุมกำเนิด เพราะโอกาสผิดพลาดจากการนับ หรือการตกไข่คลาดเคลื่อนเกิดได้ อีกทั้งถ้าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาตลอด จะนับวันตกไข่ไม่ได้เลย

  ดังนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง ถ้าเป็นเพศสัมพันธ์มาภายใน 72 ชั่วโมงอยู่ อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ลงไปได้ประมาณ 80-90% ถ้าใช้ยาอย่างถูกต้องและครบตามข้างฉลากกำหนด

  หลังการใช้ยา ควรสังเกตรอบเดือน หรือซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ