ถามแพทย์

 • ยาคุมฉุกเฉิน

 •  Weate Tyreeri
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาไม่ตรงทุกเดือน แล้วกินยาคุมฉุกเฉินด้วย กี่วันถึงจะตรวจตั้งครรภ์เจอค่ะ แบบ100%
  Weate Tyreeri  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณWeate Tyreeri

  การตรวจการตั้งครรภ์นั้นใช้หลักการตรวจจับฮอร์โมนที่สร้างจากรก ซึ่งจะสร้างมากพอจนตรวจเจอได้ประมาณ 10-14 วันหลังการปฏิสนธิ หรือ 2-3 สัปดาห์หลังการมีเพศสัมพันธ์

  การที่ประจำเดือนมาไม่ตรงหรือการใช้ยาคุมฉุกเฉิน ถ้าถึงขั้นทำให้เกิดการตั้งครรภ์แล้ว การตรวจการตั้งครรภ์ก็จะใช้หลักการเดียวกับการตั้งครรภ์ในคนปกติดังที่กล่าวไป

  ดังนั้นถ้าจะให้ได้ 100% ก็คือในช่วงเวลาที่กล่าวไป หรือช่วงที่ประจำเดือนขาดหายไปแล้วก็ได้เช่นกัน