ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหมดวันที่ 26 ก.ย. มีเพศสัมพันธ์และกินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 27 ก.ย. แล้วมีเลือดออกวันที่ 4 ต.ค. จะท้องไหม

 •  Kittiwara Kausungnoen
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนหายหมดวันทร่26กย.มีพสพ.กินยาคุมฉุกเฉินวันที่27กย.แล้วมีเลือดออกวันที่4ตค.พอเริ่มมีปจด.ก้ทานอะไรไม่อร่อยน้ำลายจืดมา2-3เหม็นกลิ่นน้ำหอมมาแบบนี้จะท้องไหม
  Kittiwara Kausungnoen  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kittiwara Kausungnoen

  หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีเลือดที่ออกมาตรงรอบเดือนออกมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้มีการตั้งครรภ์ โดยเลือดประจำเดือนควรมาทุก 22-35 วันค่ะ การที่เลือดประจำเดือนเพิ่งหมด 26 กย. จึงไม่น่าออกมาอีกวันที่ 4 ตค. เลือดที่ออกมาอาจเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินได้

  โดยอาการรับประทานอาหารไม่อร่อย เหม็นอาหารดังกล่าวมาไม่ใช่อาการที่จำเพาะเจาะจงต่อการตั้งครรภ์แต่อย่างใด

  หากไม่แน่ใจแน่มีการตั้งครรภ์หรือไม่ ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยัน ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ หรือไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง ประจำเดือนรอบถัดไปอาจมาคลาดเคลื่อนจากฤทธิ์ยาได้ แต่ไม่ควรคลาดเคลื่อนไปเกิน 7 วัน