ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน หลั่งนอก กินยาคุมฉุกเฉินไป ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Pin
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป­้องกันและหลั่งนอก และได้กินยาคุมฉุกเฉิ­นวันที่30สิงหา ภายในครึ่งชั่วโมง ชนิดเม็ดเดียว และมีเลือดออก วันที่5-9กันยา เลยคิดว่าเป็นเลือดปร­ะจำเดือน เพราะมามาก แต่ก่อนหน้านั้นเป็นป­ระจำเดือน วันที่19-23สิงหา และได้มีเพศสัมพันธ์อ­ีกวันที่28กันยา แบบไม่ได้ป้องกันและห­ลั่งนอก1ครั้ง จนป่านนี้ประจำเดือนย­ังไม่มา มีโอกาสเสี่ยงยังไงบ้­างคะ
  Pin  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pin

  การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป­้องกันและหลั่งนอกยังมีโอกาสตั้งครรภฺ์ได้ประมาณ 4-22% จึงไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพื่อคุมกำเนิด ควรใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือกินยาคุมแบบแผง ฉีดยาคุม ฝังยาคุม

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นการใช้ยาคุมกำเนิดที่มีขนาดฮอร์โมนเพศหญิงในปริมาณที่สูง ใช้หลังการมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ จะได้ผลดีที่สุดเมื่อรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ประสิทธิภาพประมาณ 80-90%

  หลังใช้ยาอาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด หรือทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปจากปกติ คลื่นไส้ อาเจียนได้

  แต่หลังจากนั้น หากไปมีเพศสัมพันธ์หลั่งนอก ไม่ป้องกันอีก ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตามที่กล่าวไป ยาที่กินไปก่อนหน้านั้นจะไม่ครอบคลุม

  ในกรณีนี้ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันเองอีกครั้ง ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปยืนยันผลที่รพต่อไป