ถามแพทย์

 • เดือนที่แล้วหยุดกินยาคุมรายเดือนกลาางแผง ประจำเดือนมาแล้ว เดือนนี้กินยาคุมฉุกเฉินทีเดียว 2 เม็ด แล้ว 5 วันผ่านไป ไม่มีเลือดออก ผิดปกติไหม

 •  fang
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ อยากทราบว่า เดือนที่แล้วหยุดยาคุมกะทันหันและประจำเดือนมาประมาณ 28-30 มิถุนายน แต่ต่อมาหลังประจำเดือนมา 10 วันได้มีพสพ.ครั้งแรกใส่ถุงยางและมีครั้งที่2หลั่งนอก แต่ผ่านมา 9 ชม.ได้กินยาคุมฉุกเฉินไปที่เดียว 2 เม็ดและผ่านมา 5 วันไม่มีเลือดออก แบบนี้ผิดปกติไหมค่ะ และมีโอกาศตั้งครรภ์กี่% และประจำเดือนเดือนนี้ควรมาวันที่เท่าไหร่ค่ะ
  fang  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ nnnnnoooo

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นเป็นการรับประทานฮอร์โมนเพศในขนาดสูงเข้าไปคราวเดียว ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

  โดยหลังการใช้ยาชนิดนี้อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดตามมาได้ประมาณ 10-14 วันหลังจากนั้น ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ หากไม่เกิด ไม่ได้แปลว่ายาไม่ได้ผล และอาจทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้ แต่ไม่ควรเกิน 7 วันจากครั้งก่อนค่ะ

  ดังนั้นเลือดประจำเดือนในครั้งนี้ก็ยังควรมาไม่เกิน 35 วันจากครั้งก่อน ถ้าใช้ยาอย่างถูกต้องโอกาสตั้งครรภ์มีน้อย ยามีประสิทธฺิภาพ 80-90% หากประจำเดือนไม่มา ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันเองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปยืนยันที่รพ.อีกครั้ง