ถามแพทย์

 • ยาคุมฉุกเฉิน

 •  giftt
  สมาชิก
  สวัสดีคะคุณหมอ ดิฉันมีเพศสัมพันธ์กับแฟน วันที่26มกราคม ประมาณ13:00 ทานยาคุมฉุกเฉินมาดอนน่า เม็ดแรก ตอน17:00น.ของวันที่26มกราคม และทานเม็ดที่2 ประมาณ 17:00 ของวันที่27มกราคม มีโอกาสท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ giftt,

                    หากมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 26 ม.ค. เวลา 13.00 น. แล้วได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกในเวลา 17.00 น. ยาเม็ดที่ 2 ก็จะต้องในทานภายในไม่ 12 ชั่วโมงนับจากที่ทานเม็ดแรกไป คือภายในไม่เกิน 5.00 น. ของวันที่ 27 ม.ค. ยาคุมฉุกเฉินจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% 

                     ดังนั้น หากทานยาเม็ดที่ 2 ในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 ม.ค. เท่ากับทานยาห่างจากเม็ดแรกไปนานถึง 24 ชั่วโมง ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ย่อมลดลงไปค่ะ ดังนั้นโอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีได้มากขึ้น