ถามแพทย์

  • ถ้าทานยาคุมต่อเนื่องอยู่แล้ว แผงถัดไปจะเริ่มคุมได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

  •  Kaew Kaew
    สมาชิก
    ปกติถ้าทานยาคุมต่อเนื่องอยู่แล้ว แผงถัดไปจะเริ่มคุมกำเนิดได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ เช่น กินยาคุมติดต่อกันมา3เดือน โดยกิน21เม็ด หยุด7วัน เริ่มแผงใหม่ ในการเริ่มแผงถัดไปจะคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดไหนคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Kaew Kaew,

                       หากเป็นการทานยาคุมกำเนิดแผงต่อเนื่อง คือได้ทานมาแล้วอย่างน้อย 1 แผง เมื่อเริ่มทานแผงต่อไป ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานค่ะ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาต้องทานยาได้อย่างถูกต้องด้วย คือทานทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสียหลังทานยา ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย เป็นต้น และหากเป็นยาคุมชนิด 21 เม็ด เมื่อทานครบ 21 เม็ด ก็ให้เว้นระยะ 7 วัน ก่อนเริ่มทานยาแผงใหม่ หากเว้นระยะมากกว่า 7 วัน เมื่อเริ่มทานแผงใหม่ ยาจะไม่ได้ออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานค่ะ ต้องรอยาออกฤทธิ์อย่างน้อย 7 วันก่อน