ถามแพทย์

 • กินยาฆ่าเชื้อ amoxycillin หลังกินยาคุมสิบวัน มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันจะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Pattamavadee Sompong
  สมาชิก
  คือว่าช่วงที่กินยาคุมเม็ดที่10 เราได้กินยาฆ่าเชื่อ (หมอจัดยามาให้กิน5 วัน 20 เม็ดค่ะ) และช่วงนั้น ได้มีเพศสัมพันธ์กับสามีแบบไม่ป้องกัน และในช่วงนั้นได้กินยาคุมปกติ ทุกวัน จะมีโอกาศท้องไหมค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Pattamavadee Sompong

  เรียนอย่างนี้ค่ะ ยาปฏิชีวนะ ที่มีรายงานเรื่องมีผลข้างเคียงในการลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดคือ Rifampin เป็นหนึี่งในยาที่ใช้รักษาวัณโรคคะ

  ยาอย่างอื่นยังไมมีรายงานชัดเจนค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีความกังลอาจจะสวมถุงยางอนามัย  รัับประทานยาคุมกำเนิดไปก่อนค่ะ

  เมื่อยาหมด รอให้รอบเดือนมานะคะ 

  ถ้ารอบเดือนเลื่อนอาจจะแนะนำเรื่องการตรวจการตั้งครรภ์ค่ะ