ถามแพทย์

  • ยังไม่มี

  • ผมเป้นตุ่มเล็กๆๆที่ตรงปลายมันจะเป็นอารัยไหมครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ ทักษ์ดนัย แสนภูวา

    อาการที่เล่ามา ยังไม่ชัดเจนนะคะ

    หากตุ่มน้ำที่เกิดขึ้นตามตัว สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะ เช่น การแพ้สิ่งสัมผัส การแพ้ยา โรคงูสวัด โรคอีสุกอีใส การติดเชื้อแบคทีเรีย โรคเกี่ยวกับการแพ้ภูมิตนเอง เป็นต้นค่ะ

    แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูรอยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ