ถามแพทย์

 • ยังไม่มีประจำเดือน ท้องได้ไหม

 • ยังไม่มีเลยท้องได้ไหม

  คุณ น้องดิว

  เลือดปจด  เป็นเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดในผนังมดลูกมีการลอกตัว ทำให้เลือดออกมาก  จะเป็นไปตามวงรอบของประจำเดือน 22-35 วัน มาครั้งละ 1-5 วัน  แต่วงรอบของ ปจด จะต้องเริ่มที่มีการตกไข่จากรังไข่ จน มดลูกลอกตัวเป็นปจด  

  ส่วนการท้องนั้นจะต้องมีอสุจิ เข้าสู่ช่องคลอดผ่านเข้าปากมดลูกจนไปผสมกับไข่ที่ท่อนำไข่ หลุดมาเกาะผนังมดลูกสร้างรกเป็นตัวอ่อน ใช้เวลา 11 วันขึ้นนับแต่มี พสพ 

  การไม่มีปจด อาจมีได้หลายสาเหตุ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการตกไข่  เพราะต้องอาศัยฮอร์โมนอื่นๆมาสร้างผนังมดลูก  เช่น คนที่เครียด  วิตกกังวล  คนที่ระดับฮอร์โมนไม่สมดุลย์  หรือ เป็นไทรอยด์ เป็นต้น   ดังนั้น อาจมีไข่ตกลงมาแล้วถ้า อสุจิสามารถเข้าไปผสมได้ก็ยังสามารถไปเกาะที่มดลูกได้  เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งไข่ที่ผสมแล้วไม่จำเป็นต้องเกาะที่มดลูกก็สามารถโตได้เช่น ที่ท่อนำไข่ หรือ ที่ผนังช่องท้อง ก็โตได้ เมื่อโตได้ระยะจะดันจนท่อนำไข่แตก เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงจนช๊อค  อันตรายถึงเสียชีวิตได้เหมือนกัน  

  แพทย์เรามักพบได้เสมอว่า คนที่คลอดลูกแล้ว ปจด ยังไม่ทันมาก็ตั้งท้องได้เลย จึงแนะนำให้ มีการวางแผนคุมกำเนิดตั้งแต่ หลังคลอด 21 วันไม่รอให้ ปจด มาก่อน เพราะโดยทั่วไป ปจด หลังคลอดส่วนใหญ่จะมา ใน6 -8 สัปดาห์หลังคลอด  ถ้าไม่ได้ให้นมลูกกิน ซึ่งอาจมีการตกไข่ ก่อน มี ปจด ได้  แตกต่างกันไปตามสรีระของแต่ละคน