ถามแพทย์

 • มูกไข่ตก

 •  baka123
  สมาชิก
  คนท้องมีมูกตกไข่มั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ baka123 

  การที่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น จะถือว่าเป็นสภาวะของร่างกายที่จะไม่ควรมีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะ เนื่องจากร่างกายมีการเปลี่ยนเเปลงของฮอร์โมนค่ะ ดังนั้นมูกตกไข่ก็ไม่ควรพบเช่นกันค่ะ

  อย่างไรก็ตาม มีการรายงาน ที่พบว่าอาจมีการตกไข่ได้ในระหว่างอายุครรภ์น้อยๆ และถ้ามีเพศสันพันธ์อาจทำให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ เช่นการเกิดการตั้งครรภ์แฝดที่ทารกทั้ง 2 มีอายุในครรภ์ที่ห่างกันค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ baka123 

  การที่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น จะถือว่าเป็นสภาวะของร่างกายที่จะไม่ควรมีการตกไข่เกิดขึ้นค่ะ เนื่องจากร่างกายมีการเปลี่ยนเเปลงของฮอร์โมนค่ะ ดังนั้นมูกตกไข่ก็ไม่ควรพบเช่นกันค่ะ

  อย่างไรก็ตาม มีการรายงาน ที่พบว่าอาจมีการตกไข่ได้ในระหว่างอายุครรภ์น้อยๆ และถ้ามีเพศสันพันธ์อาจทำให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ เช่นการเกิดการตั้งครรภ์แฝดที่ทารกทั้ง 2 มีอายุในครรภ์ที่ห่างกันค่ะ

  baka123  baka123
  สมาชิก
  อายุครรณ์น้อยๆนี่กี่สัปดาห์อะคะ
  baka123  baka123
  สมาชิก
  ตอบหน่อยคะ