ถามแพทย์

  • คลอดลูกได้ 5 เดือน แล้วมีเพศสัมพันธ์ แล้วทานยาคุมแบบให้นมบุตร วันนี้มีมูกใสออกชมพู เกิดจากอะไร

  • คลอดลูกมาได้ประมาณ 5 เดือนแล้วค่ะ อาทิตย์ก่อนมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอก แล้วทานยาคุมแบบให้นมบุตร วันนี้มีมูกใสๆออกชมพูๆ ออกมาค่ะ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะ แลเวปลอดภัยไหม ปล.ให้นมลูกไม่สม่ำเสมอค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อสมาภรณ์ เสกสรรค์,

                         หากคลอดลูกมาได้ 5 เดือนแล้ว และไม่ได้ให้นมลูกสม่ำเสมอ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ ส่วนการทานยาคุมกำเนิด โดยปกติต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ การทานหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว จะไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ

                           ส่วนมูกใสๆ ออกชมพู ก็อาจเป็นมูกที่มีเลือดปนเล็กน้อยได้ ซึ่งเลือดที่ออก อาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดได้ โดยเฉพาะหากเป็นยาคุมชนิดที่ให้นมบุตร เพราะเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว จึงมักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ แต่ไม่ได้อันตรายอะไรค่ะ ดังนั้น แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากมูกสีชมพูมีปริมาณไม่มาก หรือไม่ได้มีเลือดออกมาปริมาณมากทุกวัน ไม่มีปวดท้องน้อย ก็ไม่ได้อันตรายอะไร สามารถทานยาคุมต่อไปได้ค่ะ 

                          อย่างไรก็ตาม การทานยาคุมชนืดนี้ต่อเนื่องนานๆ อาจทำให้ไม่มีประจำเดือนมาได้ จากผลของฮอร์โมนจากยา ดังนั้น ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นระยะๆ ด้วยค่ะ