ถามแพทย์

 • มือไปขูดฟันเขี้ยวแมวที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน ต้องไปฉีดวัคซีนไหมคะ

 •  Ying Watcharapan
  สมาชิก
  วันนี้มือเผลอไปขูดกับฟันเขี้ยวข้างหน้าของแมว (ซึ่งแมวยังไม่เคยรับวัคซีน) แต่ว่าไม่มีแผล ไม่มีเลือดออก แค่รู้สึกว่ามันขูด จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนไหมคะ หนูเคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า 4 เข็มเมื่อตอน 3-4 ปีที่แล้วค่ะ **ถ้าได้ฉีดจะต้องได้ฉีดกี่เข็มคะ แล้วต้องฉีดภายในกี่ชม.คะ ? **ยังไม่ย้ายสิทธิ์รักษาวัคซีนรพ.รัฐ เข็มละเท่าไหร่คะ ?

   สวัสดีค่ะ คุณ Ying Watcharapan,

                          หากบริเวณมือที่ไปขูดกับฟันของแมว ไม่มีแผลเลือดออกใด รวมถึงไม่มีรอยช้ำ จ้ำเลือดต่างๆ ที่ผิวหนัง ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ

                          แต่หากมีแผลที่มีเลือดออก หรือรอยช้ำ จ้ำเลือดเกิดขึ้น แนะนำควรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยหากเคยฉีดครบตามกำหนดนัดมาแล้ว 4 เข็มดังกล่าว ให้ฉีดกระตุ้นเพียง 2 เข็มค่ะ โดยควรรีบไปฉีดให้เร็วที่สุด และไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง

                           สำหรับค่าฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าของแต่ละโรงพยาบาลจะไม่เท่ากัน แนะนำสอบถามก่อนการรับการรักษาค่ะ หากเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ค่าวัคซีนต่อ 1 เข็มส่วนใหญ่ราคาอยู่ในช่วง 200-500 บาท