ถามแพทย์

 • มีไฝที่อวัยวะเพศข้างซ้าย ใหญ่ขึ้นทุกวัน อันตรายไหม มีผลกับการมีลูกไหม

 • มีไฝที่อวัยวะเพศข้างซ้าย ใหญ่ขึ้นทุกวัน อยากทราบว่าเป็นอันตรายไหมค่ะ แล้วถ้าวันหนึ่งลูกจะส่งผลอะไรไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ ธีระยุทธ์ จันทร์เกษม,

                   ไฝ ไม่ว่าจะอยู่ที่ผิวหนังส่วนใดในร่างกาย จะแบ่งออกเป็น

                    1. nevocellular nevus ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อย มีหลายลักษณะด้วยกัน อาจจะเป็นจุดเรียบ ๆ หรือเป็นตุ่มนูน อาจเป็นสีเดียวกับผิวหนังบริเวณข้างๆ สีน้ำตาล หรือสีดำ โดยมากมีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร ถึง 1 เซนติเมตร รูปร่างกลมหรือรี  ผิวอาจเรียบหรือขรุขระก็ได้ และอาจพบขนงอกอยู่บนไฝได้ด้วย ขนาดของไฝอาจใหญ่ขึ้นเล็กน้อยตามการเติบโตของร่างกายได้

                   2. dermal melanocytic nevus เช่น blue nevus เป็นไฝที่สีออกน้ำเงินดำ, nevus of Ota, nevus of Hori, nevus of Ito, mongolian spot ทััง 4 อย่างพบตั้งแต่แรกเกิด ลักษณะคือเป็นปานที่มีสีออกน้ำตาล เทา น้ำเงิน (แต่จัดอยู่ในกลุ่ม melanocytic nevus เพราะการเกิดเกี่ยวข้องกับเซลล์ชนิด melanocyte)

                   ดังนั้นหากไฝที่เป็นอยู่ มีลักษณะที่อยู่ในกลุ่ม nevocellular nevus ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีอันตราย และไม่ได้ส่งผลต่อการที่จะตั้งครรภ์มีลูกกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ไฝนั้นมีโอกาสพัฒนากลายไปเป็นมะเร็งชนิดเมลาโนมาได้ (malignant melanoma) แต่ก็พบได้น้อยมาก โดยอาการที่บ่งว่าไฝดังกล่าวผิดปกติ ได้แก่ 

                        - สีเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมักดำเข้มขึ้น

                         - ขอบเขตของไฝเริ่มไม่ชัดเจน

                         - รูปร่างลักษณะของไฝไม่สมมาตรกัน คือเมื่อแบ่งครึ่งแล้วไฝมีขนาดไม่เท่ากัน

                          - มีอาการคัน แดง บวม มีเลือดออกที่ไฝ หรือเจ็บบริเวณไฝ

                          - มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก หรือโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือน

                            หากมีลักษณะดังกล่าวก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจค่ะ