ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ด้านหลัง ไม่ใส่ถุงยาง หลั่งนอก อยู่ในระยะไข่ตก มีโอกาสท้องไหม

 •  Phanuchanat Jaingam
  สมาชิก
  มีพสพกันทางด้านหลัง แต่ไม่ใส่ถุงออกมาหลั่งข้างนอก อยู่ในระยะใกล้ใข่ตกมีโอกาสท้องมั้ย

  สวัสดีค่ะ คุณ Phanuchanat Jaingam,

                       หากมีเพศสัมพันธ์ โดยการสอดใส่อวัยวะเศชายเข้าทางทวารหนัก ไม่ได้สอดใส่เข้าสู่ช่องคลอด โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็ไม่มีค่ะ แม้จะไม่ใส่ถุงยางอนามัย และมีการหลั่งน้ำอสุจิเกิดขึ้นก็ตาม

                       การตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าสู่ช่องคลอด และมีการหลั่งน้ำอสุจิเกิดขึ้น หรือมีการนำอสุจิสอดใส่เข้าสู่ช่องคลอดค่ะ