ถามแพทย์

 • จับนกเพราะหมาไล่กัด มีโอกาสเป็นไข้หวัดนกไหม ควรไปหาหมอไหม ตอนนี้คัดจมูกมาก

 •  jakuii
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ อยากปรึกษาค่ะ พอดีเมื่อเช้าบังเอิญจับนกเพราะหมาเราไล่กัด เรามีโอกาศเป็นไข้หวัดนกไหมคะ แล้วควรจะไปหาหมอไหมคะ เราเป็นภูมิแพ้ฝุ่น แล้วตอนนี้คัดจมูกมากเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ jakuii,

                     โรคไข้หวัดนก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (Avian influenza virus A) ที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก เชื้อไวรัสไข้หวัดนกส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้ ส่วนเชื้อที่พบว่าแพร่สู่คนได้ คือสายพันธุ์ที่รุนแรง ได้แก่  H5N1 และ H7N9 หรือการได้รับเชื้อในปริมาณมาก 

                    เชื้อไวรัสไข้หวัดนกโดยทั่วไปมีสัตว์ปีกโดยเฉพาะนกป่า นกเป็ดน้ำ เป็นรังโรคและอาจแพร่มาสู่สัตว์ปีกอื่นๆเช่น นกเลี้ยง หรือไก่เป็ดเลี้ยง และอาจแพร่สู่คนโดยเชื้อจะปนออกมาทางอุจจาระและสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลายและน้ำมูก เมื่อโดยกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือ หรือหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ก็จะติดโรคไข้หวัดนกขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่มีโอกาสในการติดเชื้อได้แก่

                      - ผู้ที่ได้รับเชื้อในปริมาณมาก ซึ่งมักเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ปีกที่มีสัตว์ปีกตายด้วยโรคนี้

                      - เด็กที่ชอบคลุกคลีกับสัตว์ปีก

                      - เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับสัตว์ปีก

                       - ผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งและชำแหละสัตว์ปีก

                       - ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดนก

                       ดังนั้น การที่คุณ jakuii สัมผัสนกเพียง 1 ตัว โดยที่ในขณะไม่ได้มีการระบาดของโรคนี้เกิดขึ้น โอกาสที่จะติดเชื้อจึงแทบไม่มีค่ะ

                        สำหรับอาการของโรคไข้หวัดนกในคนคือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวด เมื่อยตัว มีน้ำมูกใส ไอ หากรุนแรง ก็จะเกิดการติดเชื้อในปอด ในสมองได้

                        ดังนั้น หากคุณ jakuii ยังไม่มีไข้ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น และยังไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ค่ะ