ถามแพทย์

 • มีประจำเดือนวันที่ 2-7 พ.ค. วันที่ 8 มีเพศสัมพันธ์ มีโอกาสท้องไหม

 •  Waraphon Sathon
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ อยากจะสอบถามว่า มีประจำเดือนวันที่ 2-7 พ.ค. วันที่ 8 มีเพศสัมพันธ์ มีโอกาสที่จะท้องไหมค่ะ
  Waraphon Sathon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณWaraphon Sathon

  ปกติแล้วการตกไข่จะเกิดประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีรอบเดือน แต่การตกไข่อาจคลาดเคลื่อนไปได้ และหากประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอตลอด จะนับวันตกไข่ไม่ได้

  ถ้าการตกไข่เป็นไปตามปกติ วันที่กล่าวมาน่าจะยังไม่มีการตกไข่ แต่ก็ไม่สามารถแน่ใจได้ และไม่ควรใช้การนับวันเพื่อคุมกำเนิด

  กรณีนี้อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยถ้าเป็นเพศสัมพันธ์มาภายใน 72 ชั่วโมงร่วมกับสังเกตรอบเดือนหลังจากนี้ และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป