ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลังทานยาคุมได้ 7 วัน ไม่ได้ใส่ถุงยาง และหลั่งนอก จะท้องไหม

  •  Jariyawadee Khaunkham
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์กับเเฟน4วันวันละ1ครั้งไม่ใส่ถุงเเละหลั่งนอก เริ่มรับประทานยา วันที่31เดือนธันวาคม(ประจำเดือนวันที่3)กินยามาทุกวัน วันที่ 7มกราคม 2562 ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใส่ถุงหลั่งนอก จากนั้นก่อกินยาต่อมา จะท้องไหมค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ Jariyawadee 

               การคุมกำเนิดโดยยาคุมกำเนิดชนิดแผงนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 99.5 เปอร์เซนต์ หากรับประทานยาอย่างถูกต้องและตรงเวลา อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปมักจะออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลัง7วันไป ขึ้นกับชนิดของตัวยา ซึ่งจากวันที่คุณเล่านั้น ยาจะมีฤทธิ์ในการคุ้มกำเนิดแล้วหากทานอย่างถูกต้องครับ ดังนั้น โอกาสตั้งครรภ์จึงน้อยครับ