ถามแพทย์

  • กินยาคุมมาได้ 8 วัน มีเพศสัมพันธ์วันที่ 30 พ.ย.และ 1 ธ.ค. กินยาคุมฉุกเฉิน จะท้องไหม

  • คือหนูกินยาคุมกำเนิดมาได้8วันแล้วคะ แต่กินไม่ค่อยตรงเวลาบ้าง แล้วเมื่อวันที่30พ.ย.หนูได้มี พสพ.แบบป้องกัน และไม่ป้องกันเช่นเดียวกับวันที่ 1ธ.ค.คะ แต่หนูก็กินยาคุมฉุกเฉินด้วยคะ ปกติประจำเดือนจะมาภายในวันที่2-3 ธ.ค.คะ(เป็นคน ปจด.มาไม่ตรงกัน) แบบนี้มีโอกาสท้องไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ กัญญารัตน์ ขุ้ยด้วง,

                         หากได้ทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องมา 8 วันแล้ว ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ แม้จะทานไม่ค่อยตรงเวลา แต่หากทานในเวลาที่ต่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปแต่อย่างใด โดยยาคุมกำเนิดก็จะยังช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 30 พ.ยง และ 1 ธ.ค. โอกาสในการตั้งครรภ์จึงถือว่ามีน้อยมาก และไม่ควรทานยาคุมฉุกเฉินไปโดยไม่จำเป็น เพราะจะไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด แต่อาจทำให้ได้รับผลข้างเคียงโดยไม่จำเป็นค่ะ

                        สำหรับประจำเดือนนั้น ก็จะมาเมื่อทานยาคุมจนครบ 21 เม็ด และเว้นระยะไปแล้วประมาณ 2-4 วันก่อนค่ะ หรือหากเป็นยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ด ประจำเดือนก็จะมาเมื่อทานยาคุมจนถึงเม็ดที่ 23-26 ค่ะ ดังนั้น หากยังทานไม่ครบ ประจำเดือนก็ย่อมจะยังไม่มาค่ะ