ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบแผงรายเดือนอยู่ กินตรงเวลาตลอด มีโอกาสท้องแค่ไหน

 • สวัสดีค่ะคุณหมอ มีพสพ.แบบไม่ได้ป้องกัน ครู่นึง ไม่ถึง15นาที หลังจากนั้นใส่ถุงจนจบ มีโอกาสท้องมั้ยคะ แต่ว่ากินยาคุมแบบแผง28เม็ดอยู่ค่ะ เดือนนี้คือแผงที่3 กินตรงเวลาแทงทุกวัน เลทไม่เกิน1ชม. ค่ะ แต่ก็ยังกลัวตั้งครรภ์อยู่ดี ถ้าในกรณีข้างต้น มีการใส่แบบไม่ป้องกัน จะมีโอกาสท้องแค่ไหนหรอคะ
  สุพัตรา เฉลิมศรี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณJk

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  จากที่กล่าวมา ถ้าเป็นการใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนอย่างถูกต้องต่อเนื่องจนหมดแผง จะไม่มีการตกไข่ และแทบจะไม่มีโอกาสทำให้เกิดการตั้งครรภ์ โอกาสตั้งครรภ์ขณะกินยาคุมแบบแผงมีได้น้อยกว่า 1% ค่ะ แม้ว่าจะได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม

  หากไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และสังเกตรอบเดือนหลังจากกินยาครบ 21 เม็ดอีกครั้ง