ถามแพทย์

 • มีรอบประจำเดือนที่ 25-28 วัน มีประจำเดือนมา 2 มิ.ย. มีเพศสัมพันธ์วันที่ 7 วันที่ 9 มีตกขาวและปวดหน่วงท้อง ใช่วันไข่ตกไหม

 •  Romaya
  สมาชิก
  ปกติเป็นคนรอบเดือนไม่สม่ำเสมอ ประมาณ25-28วัน สลับกันไปในแต่ละเดือน ประจำเดือนมาวันที่ 2มิ.ย หายจากประจำเดือนวันที่6มิย. มีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ได้ป้องกันแต่ไม่ได้หลั่งในวันที่7มิ.ย พอวันที่ 9มิย. มีเมือกเหลืองขุ่นออกมาสักพักก็เปลี่ยนเป็นสีใส มีอาการหน่วงท้องร่วมด้วยคล้ายวันตกไข่ อยากทราบว่ามีโอกาสไข่ตกในวันที่9ไหมค่ะ แล้วจะมีโอกาสท้องไหม ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Romaya,

                        หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 25-28 วัน (โดยเริ่มนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา ไม่ใช่ประจำเดือนหมด) วันที่มีการตกไข่ จะอยู่ในช่วงวันที่ 11-14 ของการมีประจำเดือน

                         ดังนั้น หากมีประจำเดือนมาในวันที่ 2 มิ.ย. วันที่น่าจะมีไข่ตกเกิดขึ้นคือ 12-15 มิ.ย. ค่ะ

                         ส่วนการมีเพสสัมพันธ์ในวันที่ 7 มิ.ย. เท่ากับมีเพสสัมพันธ์ในวันที่ 6 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก

                         ส่วนเมือกสีเหลืองขุ่น และใสที่ออกมาในวันที่ 9 มิ.ย.ดังกล่าว หากไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่มีคันหรือแสบช่องคลอด ก็ถือเป็นตกขาวที่ปกติดี และไม่น่าใช่ตกขาวในวันไข่ตก เนื่องจากยังไม่ใช่ช่วงวันที่น่าจะมีไข่ตก

                          ส่วนอาการปวดหน่วงท้อง หากเป็นเล็กน้อยและหายไป ก็ไม่น่ากังวลแต่อย่างใด โดยอาจเกิดจากลำไส้มีการขยับเคลื่นไหวมากกว่าปกติจากสาเหตุต่างๆ ได้ เป็นต้น