ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 16-19 ก.ค. มีเพศสัมพันธ์ 25, 27-29 ก.ค. จะท้องไหมคะ

  •  Ratanapon
    สมาชิก
    ประจำเดือนล่าสุด 16-19 ก.ค มีsex 25 27-29 ก.ค. 1 ส.ค มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Ratanapon,

                            หากประจำเดือนมาในวันที่ 16 ก.ค. และได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 25, 27-29 ก.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 10, 12-14 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย และอยู่ในช่วงวันที่น่าจะมีการตกไข่ โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้มากค่ะ