ถามแพทย์

  • มีเพศสมัพันธ์หลังประจำเดือนมา 2 วัน ใส่ถุงยาง หลั่งนอก แต่ไม่ได้กินยาคุม จะมีโอกาสท้องไหม

  • มีอะไรกับแฟนหลังปจด.มา2วัน ใส่ถุง หลั่งนอก แต่ไม่ได้กินยาคุม จะมีโอกาศท้องไหม

    คุณ แปป 

    การที่จะท้องได้ต้องมีอสุจิ ไปผสมกับไข่ แล้วเดินทางไปฝังตัวที่ผนังมดลูก เกิดเป็นตัวอ่อนขึ้น ของคุณ ใส่ถุง หลั่งนอก โอกาสที่อสุจิจะเข้าไปข้างในช่องคลอดหญิงก็แทบไม่มีเลย แต่หลายคนไม่ทราบว่าในน้ำหล่อลื่นนั้นก็จะมีอสุจิอยุ่ได้บ้างแต่เล็กน้อย จึงมักมีการสอดใส่ ก่อนใส่ถุงยาง  ทำให้ อสุจิมีโอกาสผสมกับไข่ เกิดการตั้งครรภ์ได้   การใส่ถุงยางตามข้อมูลทางการแพทย์มีโอกาสท้องได้ 15% ครับ และการมี พสพ หลังมี ปจด 2 วัน ผนังมดลูกก็อยู่ในสภาวะไม่พร้อมจะให้ฝังตัว

    สรุป ว่าโอกาสที่จะท้องมีน้อยมากครับ