ถามแพทย์

 • ไม่ได้กินยาคุมแผงต่อไปทันที แล้วมีเพศสัมพันธ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มกินยาคุมรายเดือน จะมีโอกาสท้องไหม

 •  แพรว ว.
  สมาชิก
  ประจำเดือนหายวันที่5ส.คแต่ยังไม่ยังไม่ได้ทานยาคุมแบบ28เม็ดหลังหมดประจำเดือนจนถึงวันที่8ส.คได้มีอะไรกับแฟนแล้วหลั่งในแล้วเริ่มทานยาคุมแบบ28เม็นวันนั้นเลยจะมีโอกาศท้องไหมคะ?
  แพรว ว.  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ แพรว

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น จะมีประสิทธิภาพสูงประมาณ 99% หากมีการใช้ยาอย่างถูกต้องกล่าวคือเริ่มยาภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน และหากเริ่มช่วงเวลาอื่นควรกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ และสำคัญคือต้องกินยาทุกวันต่อเนื่อง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา การมีเพศสัมพันธ์หลั่งในก่อนที่จะเริ่มกินยาคุมแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ เพราะยาคุมแบบแผงจะไม่ครอบคลุมเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะกินยาค่ะ

  ดังนั้นอาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ร่วมไปด้วย ใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์และใช้ควบคู่ไปกับการกินยาคุมแบบแผงรายเดือนได้