ถามแพทย์

  • แมวเลียอาหารที่จาน แล้วที่มือมีแผลจากการถูกพลาสติกบาดมา 2-3 วัน จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

  •  Thungpui
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ พอดี จานชามที่ทานแล้ว เอาวางไว้ที่ล้างจาน แต่แมวไปเลียอาหารที่จาน และเรามีแผลที่มือเป็นรอยประมาณครึ่งเซ็นจากการถูกพลาสติกบาด มาประมาณ2-3วันแล้วค่ะ กรณีนี้จะอันตรายไหมคะ เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าช่างเดือนตุลาคม 64-พ.ย.64 ต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Thungpui,

                         การที่แมวไปเลียจาน แล้วใช้มือไปจับจาน โดยที่มือมีแผลที่เกิดจากการโดนสิ่งของบาดมา 2-3 วันแล้ว ไม่ได้ถือว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าค่ะ เพราะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่แมวมาเลียแผลโดยตรง โดยการที่แมวเลียจานชาม หากมีเชื้อพิษสุนัขบ้าติดมาที่จานชาม เชื้อก็จะตายในเวลาไม่นาน หรืออ่อนแอลงจนไม่สามารถก่อโรคได้ นอกจากนี้ บาดแผลที่มือ หากเกิดมา 2-3 วันแล้ว แผลก็น่าจะแห้งแล้วค่ะ ไม่ได้เป็นบาดแผลที่กำลังมีเลือดซึมหรือมีน้ำเหลืองไหล ดังนั้น โอกาสในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในกรณีนี้ถือว่าไม่มี ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นค่ะ