ถามแพทย์

 • มีเลือดออกจากช่องคลอดเป็นน้ำล้างหน้าเด็กหรือเปล่า

 •  Tantawan
  สมาชิก
  มีเลือดออกจากช่องคลอดเล็กน้อย ไม่ทราบว่าเป็นประจำเดือนหรือเลือดล้างหน้าเด็กคะ
  สวัสดีค่ะ คุณ Tantawan
   
  จากที่สอบถาม เลือดล้างหน้าเด็ก จะเกิดขึ้นจากการที่มีการฝังตัวของตัวอ่อน ซึ่งจะเป็นเลือดสีชมฟูจางๆ ปริมาณไม่มากประมาณ 1-2 วัน และจะพบในช่วง 10-14วันหลังการปฏิสนธินะคะ
  ซึ่งหากทดสอบการตั้งครรภ์ดู จะช่วยแยกได้ว่า เป็นเลือดล้างหน้าเด็กจากที่เกิดการตั้งครรภ์ หรือเป็นจากประจำเดือนค่ะ