ถามแพทย์

 • มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

 • หลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีเลือดออกรวมทั้งตอนปัสสาวะ
  ธีรยุทธ โหวว่งษ์'  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ธีรยุทธ โหวว่งษ์'

  การมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์อาจมีสาเหตุจาก

  -มีการติดเชื้อที่ช่องคลอดหรือปากมดลูกหรือมดลูก

  -มีบาดแผลบริเวณช่องคลอดหรืออวัยวะเพศภายนอก ซึ่งอาจเกิดหลังการมีเพศสัมพันธ์ได้

  -อวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานสตรีอักเสบ อาจมีไข้ ร่วมกับตกขาวผิดปกติด้วย

  -ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เช่น แท้ง ท้องนอกมดลูก แต่ถ้าเกิดหลังมีเพศสัมพันธ์ได้วันเดียว อาจจะยังไม่ใช่

  -ถ้าออกมาปนกับปัสสาวะ อาจเป็นภาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบในสตรี ซึ่งเกิดหลังมีเพศสัมพันธ์ได้

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น งดการมีเพศสัมพันธ์ ไม่สวนล้างช่องคลอด ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมารับประทานเอง ถ้ามีอาการซีดอ่อนเพลียจากเสียเลือดมาก ไข้สูง ตกขาวผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์