ถามแพทย์

 • มีเลือดออกจากหลังจากขูดมดลูกเพื่อยุติการตั้งครรภ์ เลือดออกมาประมาณ 10 วันแล้ว เป็นเลือดประจำเดือนหรือเลือดที่ตกค้าง

 •  Jeab Paul Frank
  สมาชิก

  เนื่องจากท้อง แล้วต้องขูดมดลูกเพื่อยุติการตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63  แต่หลังจากการขูดมดลูกได้ 5 วันมีเลือดออกคล้ายกับมีประจำเดือน แต่มีเลือดออกมาเยอะบ้าง น้อยบ้างแล้วแต่วัน แต่ไม่มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ แต่ออกมาประมาณ 10 วันแล้ว แบบนี้คือ รอบเดือนมาแล้ว หรือเป็นการตกค้างจากการขูดมดลูกค่ะ

  Jeab Paul Frank  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jeab Paul Frank

  หลังการขูดมดลูกนั้น อาจจะยังมีเลือดออกตามหลังมาได้บ้างจากเนื้อเยื่อของตัวอ่อนหรือรกที่ยังตกค้าง แต่ไม่ควรมีเลือดออกยาวนานเกิน 7 วันขึ้นไป

  การมีเลือดออกต่อเนื่องยาวนานกว่านั้น อาจจะมีสาเหตุอื่นๆที่ต้องหาและแก้ไขเช่น การมีภาวะแท้งไม่ครบ การติดเชื้อในมดลูกหรือปากมดลูก หรือมีเนื้องอกที่ปากมดลูกหรือมดลูกได้เช่นกัน

  ดังนั้นหากเลือดยังออกต่อเนื่องกัน 10 วัน ไม่ลดลง ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม ประจำเดือนและการตกไข่มักจะกลับมาเป็นปกติหลังขูดมดลูกประมาณ 1-2เดือน และในช่วง 1-2 เดือนแรกนั้น แนะนำการคุมกำเนิดไปก่อน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัว งดการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ