ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์วันไข่ตก ไม่ได้ใส่ถุงยาง หลั่งนอก ประจำเดื่อนเลื่อนมา 3 วัน แล้วมีเลือดออกเป็นสีแดงจางๆ จะท้องไหม

 •  Tanyarat Kasakul
  สมาชิก
  คือหนูมีเพศสัมพันธ์ วันที่ตกไข่รอบสุดท้ายพอดี คือวันที่11/10 ไม่ได้ใส่ถุงยาง แต่หลั่งนอก แต่กว่าจะหลั่งนอก คือปจดขาดมาแล้วสามวัน ปกติปจดจะมาทุกวันที่26ของเดือน แต่วันนี้มานิดเดียว แต่เป็นสีแดงจาง จะท้องไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Tanyarat Kasakul

  จากที่เล่ามา หากไม่แน่ใจว่าเลือดสีแดงจางๆนั้นเป็นประจำเดือน หรือเป็นภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ดูนะคะ

  หากทดสอบแล้วว่า ไม่ได้ตั้งครรภ์ เลือดที่ออกนั้นน่าจะเป็นประจำเดือนที่อาจมา กระปริดกระปรอย ซึ่งหากประจำเดือนมากระปริดกระปรอยติดต่อกันหลายๆเดือน แนะนำให้ไปพบแพทยืเพื่อตรวจดูว่าเกิดจากสาเหตุใด

  แต่หากทดสอบแล้วพบว่าตั้งครรภ์ แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์หรือไม่ค่ะ