ถามแพทย์

  • มีเม็ดนูนสีน้ำตาลคล้ายขี้แมลงวันขึ้นที่ฝ่าเท้า เป็นสามสี่จุด เป็นอะไร

  •  Fairuz Baoteh
    สมาชิก

    มีจุดคล้ายๆขี้แมงวันขึ้นที่ฝ่าเท้าประมานสามสี่จุดค่ะ ลักษณะนูนๆเป็นวงสีน้ำตาลบางจุดใหญ่กว่าขี้แมลงวันด้วยค่ะ อยากทราบว่าลักษณะแบบนี้เป็นอะไรคะ

    สวัสดีครับ คุณ Fairuz Baoteh

    จากที่เล่ามา มีความเป็นไปได้ว่า ตุ่มนูนที่ฝ่าเท้าอาจจะเป็นหูด ตาปลา หรือ ไฝ  เบื้องต้น หากยังไม่มีอาการอะไร อาจจะสังเกตดูไปก่อน  แต่หากมีอาการเจ็บปวด หรือ ตุ่มขยายขนาดหรือมีจำนวนเพิ่มขึ้น ก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไปครับ