ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์

 •  Duangduan Wangkeeree
  สมาชิก
  คือประจำเดือนหนูมาวันที่5 หมดวันที่8 คือหนูเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ตรงนะคะ แล้วมีอะไรกับแฟนวันที่11 แตกนอกไม่ได้ป้องกัน วันที่ 14 ก็มีอะไรกันอีก แตกนอก ไม่ได้ป้องกัน มากินยาคุมฉุกเฉินวันที่15 หลังจากกินยาคุมฉุกเฉินผ่านมา6วัน มีเลือดออกประปริบกระปรอย อยากรู้ว่าจะท้องไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Duangduan Wangkeeree,

                         หากประจำเดือนมาวันที่ 5  แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 11  เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 14 ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ โดยหากใช้วิธีการหลั่งนอก ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4%-22% อย่างไรก็ตาม หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณหนึ่งค่ะ

                         และหลังจากที่ทานยาไป 6 วัน แล้วมีเลือดออกกะปริดกะะปรอย เลือดดังกล่าวก็น่าจะเกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ค่ะ ซึ่งการมีเลือดออก ก็แสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่นอน ก็อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ