ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ใส่ถุงยางฝ่ายชายไม่เสร็จพอตรวจแล้วขึ้น2ขีดจางๆ ถามเพิ่มเติม

  •  unnz561
    สมาชิก

    มีเพศสัมพันธ์แบบป้องกัน ถุงยางไม่รั่ว ฝ่ายชายไม่เสร็จเมื่อวันที่20มีนาคม ตรวจไปแล้วรอบแรกวันที่22มีนาคม ขึ้นขีดเดียว และมีเพศสัมพันธ์อีกครั้งเมื่อวันที่27มีนาคมแบบป้องกัน ถุงยางไม่รั่วฝ่ายชายไม่เสร็จ ตรวจรอบที่สองวันที่8เมษายนขึ้นสองขีดจางๆ ก่อนตรวจครั้งที่สอง 2-3วันฝ่ายหญิงมีการกินยาสตรีและอาการปกติไม่มีอาการเกี่ยวกับการตั้งครรถ์ สาเหตุที่ขึ้นสองขีดจางๆเกิดจากยาที่กินหรือไม่