ถามแพทย์

  • เลือดจากผลของยาคุมฉุกเฉินเป็นแบบไหน ต่างกับประจำเดือนอย่างไร

  • เลือดออกจากผมข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินเป็นแบบไหนครับ แล้วต่างกับเลือดประจำเดือนยังไงครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ อิททิสิก อิกมะกงงง,

                        เมื่อทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ หากมีเลือดออกมาจากช่องคลอด โดยที่ไม่ใช่วันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็ถือเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาได้ ทั้งนี้ ลักษณะของเลือดจะไม่ได้แตกต่างจากเลือดประจำเดือน โดยเลือดอาจมีปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ และมักออกนาน 2-4 วันค่ะ

                        แต่หากเลือดที่ออก อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนจริงๆ ควรจะมาอยู่แล้ว เลือดที่ออก ก็ถือเป็นประจำเดือนได้ค่ะ