ถามแพทย์

 • ปกติประจำเดือนมา 8-10 มีเพศสัมพันธ์วันที่ 7 ส.ค. จะท้องไหม

 •  Apolopp
  สมาชิก
  ปกติจะมีประจำเดือนวันที่ 8-10 แต่มีเพศสัมพันธ์ วันที่ 7 ไม่ได้ป้องกันหลั่งในมีโอกาาศท้องมั้ย

  สวัสดีค่ะ คุณ Apolopp,

                            หากเป็นคนที่มีรอบประตำเดือนสม่ำเสมอที่ประมาณ 30 วัน และหากประจำเดือนรอบที่แล้วมาวันที่ 8 ก.ค. ประจำเดือนในรอบนี้ก็น่าจะมาวันที่ 8 ส.ค. ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 ส.ค. ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก 

                             แต่หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือมีระยะห่างมากกว่า 35 วันการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 7 ส.ค.อาจไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็อาจมีได้ ดังนั้น หากถึงวันที่ 14 ส.ค. ประจำเดือนไม่มา แสดงว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะปลอดภัย 

  Apolopp  Apolopp
  สมาชิก
  ควรทานยาคุมฉุกเฉินมั้ย