ถามแพทย์

  • มีประจำเดือนมาแล้ว 5 วัน แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน มีโอกาสท้องไหม

  •  kc30m
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์ตอนเป็นประจำเดือน คือเป็นประจำเดือน5วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่5 หลั่งในจะมีโอกาสท้องไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ kc30m,

                        หากนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา  จนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ หากนับได้ไม่เกิน 7 วัน ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 5 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ถือว่ามีน้อยมากค่ะ อย่างไรก็ตาม หากโดยปกติ มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่น้อยกว่า 24 วัน (นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา จนถึงก่อนวันแรกของประจำเดือนในรอบถัดไป) การนับระยะปลอดภัยแบบหลัง 7 วัน ก็จะถือว่านำมาใช้ไม่ได้ และโอกาสในการตั้งครรภ์ก็อาจมีได้ค่ะ