ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวัน พฤหัส-จันทร์ มีเพศสัมพันธ์วันศุกร์ถัดไป ใส่ถุงยาง ถุงไม่รั่ว จะท้องไหม?

  • แฟน ปจด.มา วัน พฤ-จ ประมาณ 5วัน ผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลังจากนั้น 4วันคือวันศุกร์ แล้วหลั่งใน แต่สวมถุงยางอนามัยตลอด ใส่โดยการบีบกระเปราะ ขนาดถุงยางพอดี เมื่อเสร็จแล้ว เอาออก เอาไปตรวจโดยการใส่น้ำแล้วบีบไม่รั่วไม่ซึม จะมีโอกาศท้องสูงแค่ไหนครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ เช่ออออ แดนนน,

                            หากประจำเดือนมาวันแรกคือวัน พฤหัส แล้วมีเพศสัมพันธ์ในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีได้ สำหรับถุงยางอนามัย แม้จะใช้อย่างถูกต้อง ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2%

                           หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง แนะนำควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น