ถามแพทย์

 • มีอาการเหมือนบ้านหมุน ทรงตัวไม่ค่อยอยู่ ตัวชา เหนื่อยหอบ เคยล้มเพราะอาการนี้ เกิดจากอะไร

 •  mxmo.mx16
  สมาชิก

  มีอาการบ้านหมุนทรงตัวไม่ค่อยอยู่ รู้สึกเหนื่อยหอบและตัวชา เจ็บหูเวลาบ้านหมุน เคยล้มเพราะอาการนี้มาก่อน ปัจจุับันเป็นโรคซึมเศร้า

   

  mxmo.mx16  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ mxmo.mx16

   

  อาการบ้านหมุนทรงตัวไม่ค่อยอยู่ รู้สึกเหนื่อยหอบและตัวชานั้น อาจจะเกิดจาก ภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ บ้านหมุน รักษาด้วยการรับประทานยาแก้เวียนศีรษะ สาเหตุอื่นๆเช่น มีตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด หรือ โรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน หูชั้นในอักเสบจากการติดเชื้อของหูชั้นกลาง การเปลี่ยนท่าทางที่เร็วเกินไป การอักเสบหรือติดเชื้อของหูชั้นกลางหรือหูชั้นใน หรือเป็นเนื้องอกของประสาททรงตัว 

   

  จากที่กล่าวมา ถ้าอาการบ้านหมุนเป็นมากจนเดินทรงตัวไม่ได้ตามปกติ หอบเหนื่อย แน่นอกมาก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม เรื่องโรคซึมเศร้าไม่แน่ใจว่าได้รับการรักษาแล้วหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่โรคทางจิตเวชไม่น่าส่งผลให้มีอาการทางกายดังกล่าวมา

   

  ในเบื้องต้น ควรเปลี่ยนท่าทางช้าๆ ถ้ามีอาการให้รีบนั่งพัก รับประทานยาแก้เวียนศีรษะ ดื่มน้ำมากๆ  รับประทานยาแก้เวียนศีรษะได้ หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรไปก่อน