ถามแพทย์

 • มีอาการหายใจไม่อิ่มมา 1 อาทิตย์ เจ็บหลังด้วยบางครั้ง เป็นอะไร

 •  Pongsakon Pongbanrai
  สมาชิก

   ช่วงแรกๆที่เป็น เวลาสูดหายใจเข้า จะเจ็บหลังด้วยแต่ตอนนี้มีแค่อาการหายใจไม่อิ่มบ้างเป็นบางเวลาครับ ตอนกลางคืนมีอาการแน่นจมูกทำให้หายใจลำบาก มีอาการไอเพราะคอแห้งบ้างครับแต่ไม่ได้เป็นตลอด อันนี้เป็นอะไรหรอครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ 

  Pongsakon Pongbanrai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pongsakon Pongbanrai

  อาการหายใจไม่อิ่มมา 1 อาทิตย์ เจ็บหลังด้วยบางครั้งดังกล่าวมานั้น อาจจะเกิดจาก ภาวะที่มีกล้ามเนื้อหรือกระดูกอ่อนอักเสบ ทำให้เจ็บ และทำให้หายใจเข้าได้ไม่เต็มที่ สัมพันธ์กับท่าทาง มีจุดกดเจ็บชัดเจนได้ สาเหตุอื่นๆเช่น การมีกรดไหลย้อน ทำให้แสบร้อนกลางอก กระเพาะอาหารอักเสบทำให้จุกแน่นลิ้นปี่ รู้สึกเหมือนหายใจไม่อิ่ม หรือเป็นโรคของทางเดินหายใจเองเช่นการมีเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ปอดติดเชื้อ แต่มักมีไข้สูง ไอมากร่วมด้วย

  แนะนำการพักผ่อนให้เพียงพอ ระวังการกระทบกระแทกบริเวณที่มีอาการ อยู่ในที่อากาศถ่ายเทดี รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ไม่กินแล้วนอนทันที และสังเกตอาการค่ะ ถ้ายังคงเป็นมากต่อเนื่อง เจ็บตลอดเวลาที่หายใจเข้าออก แน่นหน้าอกมาก หอบเหนื่อย ไอเยอะ ให้รีบไปพบแพทย์