ถามแพทย์

 • มีอาการหายใจไม่สุด ระบุช่วงเวลาที่เป็นไม่ได้ และระยะเวลาที่เป็นค่อนข้างนาน เกิดจากอะไร

 • สวัสดีครับคุณหมอ ผมมีอาการหายใจไม่สุดเป็นบางครั้งครับ บอกช่วงเวลาไม่ได้ บางครั้งก็เป็นครึ่งวัน บางครั้งก็เป็นแปปเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนานๆครับ อาการคือ มักจะต้องฮุบลมเข้าทางปาก หรือหายใจเข้าทางปากให้มันสุด เหมือนให้ลมมันเข้าปอดจนมันโล่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะฮุบลมหลายครั้งกว่าจะโล่งครับ บางทีอาจจะต้องคอยตั้งใจหาวให้ลมมันเพื่อให้มันโล่งครับ พอโล่งแล้ว แปปๆเดียวก็เป็นอีกครับ ผมเป็นอะไรหรอครับหมอ

   สวัสดีค่ะ คุณ กันตนพ หิรัญโรจน์

  อาการหายใจไม่อิ่มหรือหายใจไม่สุด สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ค่ะ 

  -หากเป็นอาการที่เกิดขึ้นกะทันหัน อาจเกิดจากปัจจัยทางสภาวะแวดล้อม เช่น การออกกำลังกายหรือใช้แรงอย่างหนัก , อากาศร้อนหรือเย็น , อยู่ที่สูงซึ่งมีความกดอากาศต่ำ , อารมณ์ตกใจหรือวิตกกังวล เป็นต้น

  ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ การติดเชื้อทางระบบหายใจ เยื่อหุ้มปอดผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ เป็นต้น

  -หากเป็นเรื้อรัง อาจมีสาเหตุจาก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความผิดปกติที่เนื้อปอด ภาวะอ้วน การตั้งครรภ์ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน เป็นต้น

  **ในกรณีที่คุณ กันตนพ หิรัญโรจน์ เล่ามายังสรุปไม่ได้ว่า อาการนี้เกิดจากสาเหตุใดนะคะ อาจเกิดจากปัจจัยแวดล้อม หรือภาวะทางอารมณ์ได้ค่ะ

  แนะนำให้รอดูอาการก่อนได้นะคะ หากมีอาการผิดปกติอื่นๆ แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอีกทีนะคะ