ถามแพทย์

 • มีอะไรกับแฟนตอนประจำเดือนหมดวันสุดท้ายแต่พอมีอะไรกันเสร็จและไม่ได้ป้องกันหลังจาก

 •  Oil15
  สมาชิก
  คือมีอะไรกับแฟนตอนประจำเดือนหมดวันสุดท้ายแต่ไม่ได้ป้องกันแล้วพอมีอะไรกันเสร็จหลังจากนั้นมันมีเลือดออกมาคล้ายประจำเดือนมีเสี่ยงท้องไหมคะ
  Oil15  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Oil15

  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆนั้น มีโอกาสทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะ

  แม้ว่าจะเป็นประจำเดือนวันสุดท้าย แต่หากประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอตลอด จะนับวันตกไข่ที่แน่นอนไม่ได้ จึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัด ว่าจะไม่มีการตกไข่ในช่วงประจำเดือนวันสุดท้าย

  การมีเลือดออกตามมาหลังจากนั้น อาจจะเป็นเลือดประจำเดือนที่ค้าง หรือเลือดออกผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆเช่น การมีการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ ถ้าเกิดตามหลังการมีเพศสัมพันธ์เลยทันที นึกถึงเรื่องภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้น้อยค่ะ

  แนะนำสังเกตอาการ ถ้าเลือดยังออกมากต่อเนื่อง ติดต่อกันเกิน 7 วันควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด กรณีนี้มีโอกาสตั้งครรภ์และอาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงเพื่อช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์