ถามแพทย์

  • มีสิทธิ์ท้องไหมครับ 2

  •  France
    สมาชิก
    อย่างถ้าโดยวันที่17มีนาเปนวันที่เมนส์มาวันแรกแล้ววันที่26มีนา มีพสพ.แบบถูไถแล้วหลั่งอสุจิโดนปากช่องคลอดแล้วก่อนหน้าวันที่26มีพสพ.แบบใส่ถุงยาง แล้ววันที่1-3เมษา มีน้ำใสๆไหลออกจากช่องคลอดซึ่งเปนช่วงไข่ตก แสดงว่าถ้าหลัง26เป็นต้นมาผมไม่ได้มีพสพ.จะไม่เกิดการตั้งครรภ์ใช่ไหมครับ เพราะ ไข่เพิ่งตกช่วงวันที่1-3 เมษา