ถามแพทย์

 • รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ จะดูวันไข่ตกอย่างไร

 •  T A R
  สมาชิก

  ประจำเดือนมาไม่ปกติมรอบระยะสั้นบ้างยาวบ้าง สั้นสุด 34 วัน ยาวสุด 59 วัน 

  มิ.ย.61 - มาวันที่ 23 

  ก.ค.61 - มาวันที่ 28

  ส.ค.61 - ไม่มา

  ก.ย.61 - มาวันที่ 25

  ต.ค.61 - มาวันที่ 31

  พ.ย.61 - ไม่มา

  ธ.ค.61 - มาวันที่ 13

  ม.ค.62 - มาวันที่ 22

  ก.พ.62 - ไม่มา

  มี.ค.62 - มาวันที่ 7 

  อยากทราบว่าวันที่ไข่ตกเดือนมีนานี้คือวันที่เท่าไรค้ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ T A R

  หากรอบเดือนไม่สม่ำเสมอจะไม่สามารถคำนวณวันตกไข่ได้เลยค่ะ

  อาจใช้เครื่องมืออื่นๆ ช่วยดูช่วงเวลาตกไข่ เช่น ชุดตรวจการตกไข่, การวัดอุณหภูมิในร่างกาย เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ ก็ยังมีความคาดเคลื่อนในการหาวันไข่ตกพอควรค่ะ 

  ดังนั้นแนะนำคุณ T A R ให้ลองศึกษาวิธีตรวจหาวันไข่ตกตามข้างต้นดูนะคะ หรือไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะ