ถามแพทย์

  • มียาอะไรบ้างครับแนะนำด้วย

  •  Prajuab Butsri
    สมาชิก
    สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากถามว่าตา บอดสีนอกจากเป็นโดยกามพันธุ์แล้ว สาเหตุอื่นของโรคตาบอดสี นอกจาก เกิดจากความดันโลหิตและเบาหวาน แล้ว สาเหตุอื่น เช่นอายุและจอประ สาทตาเสื่อมแล้ว อ๋อลืมบอกผมอายุ 54โอกาสที่จอประสาทตาเสื่อมมีประ มาณเฉลี่ยแล้วกี่เปอร์เซ็น ครับแล้วา รักษาให้หายได้ใหมครับ ขอขอบคุณ มากนะครับ