ถามแพทย์

 • อยากถามว่าตาบอดสีนอกจากเป็นโดยกามพันธุ์ สาเหตุอื่น? และ ผมมีอาการจอประสาทตาเสื่อม รักษาหายไหมครับ

 •  Prajuab Butsri
  สมาชิก
  สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากถามว่าตา บอดสีนอกจากเป็นโดยกามพันธุ์แล้ว สาเหตุอื่นของโรคตาบอดสี นอกจาก เกิดจากความดันโลหิตและเบาหวาน แล้ว สาเหตุอื่น เช่นอายุและจอประ สาทตาเสื่อมแล้ว อ๋อลืมบอกผมอายุ 54โอกาสที่จอประสาทตาเสื่อมมีประ มาณเฉลี่ยแล้วกี่เปอร์เซ็น ครับแล้วา รักษาให้หายได้ใหมครับ ขอขอบคุณ มากนะครับ

  สวัสดีครับ

  สำหรับโรคตาบอดสี(Color Blindness) สาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นมาแต่กำเนิด โดยถ่ายทอดทางพันธุกรรม ผ่านทางโครโมโซมเอกซ์(Chromosome X) 

  สำหรับ โรคเบาหวาน(Diabetes mellitus) เป็นโรคที่ทำให้เส้นเลือดฝอย เส้นเลือดใหญ่ทั่วร่างกายมีความเสื่อม ในกรณีที่เป็นเบาหวานมายาวนาน มักก่อความเสื่อมต่อจอประสาทตา(Diabetic retinopathy) เป็นภาวะที่หลอดเลือดจอประสาทตาเสื่อม มีการรั่วของสารต่างๆ มีหลอดเลือดงอกใหม่ที่เปราะบาง และหลอดเลือดแตก ทำให้จอประสาทตาเสื่อม

  การรักษาโรคเบาหวานขึ้นตา ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี เช่น การใช้เลเซอร์ยิงจอประสาทตาเพื่อรักษาหลอดเลือดที่ผิดปกติ การฉีดยา การผ่าตัด

  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น หมอแนะนำให้คุณรับการตรวจกับจักษุแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมครับ