ถามแพทย์

  • มีก้อนวุ้นสีใสๆ ก้อนไม่ไหญ่ อยากทราบว่าเป็นอะไร ใช้ยาอะไรรักษา

  • มีก้อนวุ้นสีใสๆๆ ใสมากจิงๆค่ะ ก้อนไม่ไหญ่มากค่ะ อยากทราบว่าเป็นอะไรค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ วีระชาติ รสพี,

                          การมีของเหลวไหลออกจากช่องคลอด โดยไม่มีเลือดปน หรือไม่มีก้อนที่เป็นเนื้อเยื่อออกมาจากช่องคลอด ของเหลวหรือกึ่งเหลวใสๆ ดังกล่าวก็คือตกขาวที่ปกติค่ะ ซึ่งตกขาวในบางช่วงของรอบเดือน อาจมีลักษณะที่คล้ายวุ้น คือยืดหยุ่นได้ โดยเฉพาะในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือนที่มีไข่ตกค่ะ การมีตกขาวที่ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาอะไรรักษาค่ะ