ถามแพทย์

 • มีมูกสีใสปนน้ำตาลเกิดจากตั้งครรภ์หรือเป็นโรค

 •  PJ Sign
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ เนื่องจากเมื่อวันที่ 14เม.ย.ที่ผ่านมา มีมูกใสปนน้ำตาลออกจากช่องคลอด 1วัน แล้วในวันที่ 18เม.ย. มีเลือดสีแดงจางๆเปื้อนกางเกงในประมาณ1วัน เลือดสีแดงจางๆหายไป แต่เวลาเข้าห้องน้ำมีเลือดสีน้ำตาลเปื้อนทิชชู่ออกมาแต่ไม่เปื้อนกกน.มีอาการปวดท้องน้อยด้านขวาร่วมด้วย ปวดจี๊ดๆเป็นบางเวลา ตรวจการตั้งครรภ์เมื่อวันที่23ไม่ขึ้น2ขีด อยากทราบว่าอาการข้างต้นเป็นอาการของโรคหรือการตั้งครรภ์คะ (ประจำเดือนมาล่าสุด 3เม.ย. ไม่ได้คุมกำเนิด อยากมีน้องค่ะ)
  PJ Sign  PJ Sign
  สมาชิก
  ปกติมีรอบเดือน30วันค่ะ
  PJ Sign  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ PJ Sign

  การวินิจฉัยที่เป็นไปได้ในเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

  -ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เช่นแท้ง ท้องนอกมดลูก

  -เลือดที่ออกหลังมีการปฏิสนธิ

  -ช่องคลอดหรือมดลูกติดเชื้อ

  -มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  -เนื้องอกมดลูก หรือปากมดลูก

  -อุ้งเชิงกรานสตรีอักเสบ

  แนะนำถ้าเลือดยังออกจากช่องคลอดกระปริดกระปรอยเรื่อยๆ ไม่ตรงรอบเดือน ปวดหน่วงท้องน้อย มีไข้ มีตกขาวผิดปกติร่วมด้วย ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ แพทย์อาจจะต้องดูก่อนว่าตั้งครรภ์หรือไม่ได้ตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้ตั้งครรภ์ก็ต้องหาโรคทางนรีเวชอื่นๆดังกล่าวไปค่ะ ถ้าตั้งครรภ์ต้องดูว่าเป็นการแท้งหรือไม่ค่ะ

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น งดการมีเพศสัมพันธ์ ไม่สวนล้างช่องคลอด ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมารับประทานเอง

  PJ Sign  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ PJ Sign

  การวินิจฉัยที่เป็นไปได้ในเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

  -ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เช่นแท้ง ท้องนอกมดลูก

  -เลือดที่ออกหลังมีการปฏิสนธิ

  -ช่องคลอดหรือมดลูกติดเชื้อ

  -มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  -เนื้องอกมดลูก หรือปากมดลูก

  -อุ้งเชิงกรานสตรีอักเสบ

  แนะนำถ้าเลือดยังออกจากช่องคลอดกระปริดกระปรอยเรื่อยๆ ไม่ตรงรอบเดือน ปวดหน่วงท้องน้อย มีไข้ มีตกขาวผิดปกติร่วมด้วย ควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ แพทย์อาจจะต้องดูก่อนว่าตั้งครรภ์หรือไม่ได้ตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้ตั้งครรภ์ก็ต้องหาโรคทางนรีเวชอื่นๆดังกล่าวไปค่ะ ถ้าตั้งครรภ์ต้องดูว่าเป็นการแท้งหรือไม่ค่ะ

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น งดการมีเพศสัมพันธ์ ไม่สวนล้างช่องคลอด ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมารับประทานเอง