ถามแพทย์

  • มีมูกสีนำ้ตาลเข้ม ดำออกมาหลังมีเพศสัมพัน

  • หลังมีเพศสัมพันธ์สามีทุกครั้งจะมีมูกสีนำ้ตาลเข้มออกมาไม่เยอะมากค่ะแต่มีหลายวันแล้วตอนนี้เป็นเนื้องอกที่มดลูกอยู่ด้วยมันเกี่ยวกันไมค่ะกังวบมากค่ะ
    อัญรัตน์ ผ่องโสภา  พญ.นรมน
    แพทย์

    https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C