ถามแพทย์

 • มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เกี่ยวกับประจำเดือนผิดปกติอย่างไร

 •  Pleple Zaza
  สมาชิก
  - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ..คืออะไรค่ะคุณหมอ..เกี่ยวกะประจำเดือนผิดปรติยังไงค่ะ

  คุณ Pleple 

  ภาวะไทรอยด์ผิดปกติ มีได้สองทาง คือไทรอยด์ฮอร์โมนมีมาก เรียกว่า  Hyperthyroidism หรือไทรอยด์เป็นพิษ  ส่วนภาวะที่ไทรอยด์ฮอร์โมนมีน้อยเรียกว่ Hypothyroidism  

  ปกติ ต่อมไทรอยด์จะต้องได้รับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่เรียกว่า TSH มากระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ หรือ ถ้าขาดก็จะสร้างได้น้อยลง   และ  TSH ยังเป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อ GnRH  คือฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่กระตุ้นการตกไข่ และ สร้างไข่ ของรังไข่อีกที    เมื่อ ไทรอยดืมีมากไปก็จะ Feed back ทำให้สร้าง TSH น้อยลง ก็จะสร้าง GnRH น้อยลงด้วย จึงมีผลทำให้การตกไข่ และมี ปจด น้อยลงไปด้วย  ซึ่งเป็นภาวะของที่เรียกว่า ไทรอยด์เป็นพิษ  ขณะเดียวกันกลไกที่ตรงข้ามกัน ไทรอยด์ฮอร์โมนที่น้อยลง ก็จะทำให้ TSH มากขึ้นๆ กระตุ้นให้ GnRH มากขึ้นจึงทำให้การตกไข่และปจด มากขึ้นด้วย

  สรุปว่า ภาวะ ไทรอยด์ฮอร์โมนมาก จะทำให้การ ปจด ลดลง  หรือไม่มาเลย   ทางกลับกันถ้า ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ก็จะทำให้ ปจด มากขึ้น นั่นเองครับ  ถ้าคุณมีอาการผิดปกติเนื่องจากระดับฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจวินิจฉัย ครับ