ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ขณะเป็นประจำเดือนอยู่และหลั่งใน กินยาคุมไปได้ 5 วันแล้ว จะท้องไหม ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  •  busbb
    สมาชิก
    คือมีพสพกับแฟนตอนแฟนมีประจำเดือนอยู่และหลั่งแต่แฟนกินยาคุมมา5วันแล้วจะท้องมั้ยครับ กินตั้งแต่ประจำเดือนมา ต้องไปกินยาคุมฉุกเฉินอีกมั้ยครับ

    คุณ  busbb

    การมี พสพ ตอนมีประจำเดือน  จะไม่ท้องครับ เพราะผนังมดลูกมีการลอกตัวไม่พร้อมให้ ไข่ที่ปฏิสนธิเข้าฝังตัว  จึงไม่จำเป็นต้องกินยาคุมฉุกเฉินครับ   แต่ผลอาจไม่แน่นอนได้ครับ  เป็นส่วนน้อยมาก   เพื่อความแน่นอนควรตรวจสอบการตั้งครรภ์หลังมี พสพ อีก 5-7 วันครับ