ถามแพทย์

 • มีตุ่มๆหัวขุ่นๆเรียงกันบริเวณช่องคลอด ไม่มีอาการเจ็บแสบ เป็นอาการอะไร

 •  Laphatrada Mongkolphun
  สมาชิก
  คือมีตุ่มๆหัวขุ่นๆเรียงกันบริเวณช่องคลอด ไม่มีอาการเจ็บแสบ อยากรู้ว่าเป็นเริมหรือเป็นอะไรคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Laphatrada Mongkolphun

  ตุ่มในอวัยวะเพศหญิงด้านนอก สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ นะคะ เช่น ฝี, ต่อมบาร์โธลินอักเสบ, ก้อนจากต่อมไขมัน, หูดหงอนไก่, เริม เป็นต้น

  หากเป็นเริมจะมีอาการแสบร้อน ตุ่มจะเป็นลักษณะตุ่มใสๆค่ะ

  ดังนั้นจากที่คุณ Laphatrada Mongkolphun เล่ามา ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะ แนะนำคุณ Laphatrada Mongkolphun ไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจดูอาการนะคะ