ถามแพทย์

 • มีตุ่มขึ้นตรงโคนลิ้น

 •  Zippo Idk
  สมาชิก

  มีตุ่มขึ้นตรงโคนลิ้นคล้ายๆสิวแต่ไม่เจ็บไม่ปวดลิ้นเป็นสีนำ้ตาลด้วยครับอันตรายมั้ยครับแล้วเกิดจากอะไรต้องกินยาอะไรมั้ยครับถึงจะหาย

  Zippo Idk  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Zippo Idk

   

  อาการมีตุ่มขึ้นตรงโคนลิ้น ไม่เจ็บ ไม่ปวดนั้น อาจจะเกิดจาก ตุ่มจากติ่งเนื้อตรงเยื่อบุธรรมดา ตุ่มจากแผลร้อนใน มักมีอาการเจ็บปวด มีตุ่มหนองร่วมด้วย ตุ่มจากลิ้นอักเสบ อาจเกิดจากการขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินบี บาดแผลจากการบาดเจ็บ เช่นกัดลิ้น หรือเป็นเนื้องอกที่บริเวณลิ้นหรือมะเร็ง โดยอาจมีอาการเช่นมีฝ้าสีขาวหรือสีแดงบนลิ้นที่ไม่หายไป เจ็บคอเรื้อรัง ลิ้นชาเรื้อรัง เจ็บเมื่อสัมผัสโดนหรือกลืนอาหาร เลือดออกที่ลิ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

   

  จากที่กล่าวมา ลักษณะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไร หากไม่เจ็บ ไม่ปวด ตุ่มไม่ได้โตขึ้นเร็วอาจจะสังเกตอาการไปก่อน และรับประทานอาหารอ่อนๆและสุกสะอาด แปรงฟันให้สะอาดเช้าเย็น สังเกตอาการ ถ้าตุ่มลุกลามมากขึ้น เจ็บเยอะ มีเลือดหรือหนองไหล ควรไปพบแพทย์

  Zippo Idk  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Zippo Idk

   

  อาการมีตุ่มขึ้นตรงโคนลิ้น ไม่เจ็บ ไม่ปวดนั้น อาจจะเกิดจาก ตุ่มจากติ่งเนื้อตรงเยื่อบุธรรมดา ตุ่มจากแผลร้อนใน มักมีอาการเจ็บปวด มีตุ่มหนองร่วมด้วย ตุ่มจากลิ้นอักเสบ อาจเกิดจากการขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินบี บาดแผลจากการบาดเจ็บ เช่นกัดลิ้น หรือเป็นเนื้องอกที่บริเวณลิ้นหรือมะเร็ง โดยอาจมีอาการเช่นมีฝ้าสีขาวหรือสีแดงบนลิ้นที่ไม่หายไป เจ็บคอเรื้อรัง ลิ้นชาเรื้อรัง เจ็บเมื่อสัมผัสโดนหรือกลืนอาหาร เลือดออกที่ลิ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

   

  จากที่กล่าวมา ลักษณะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไร หากไม่เจ็บ ไม่ปวด ตุ่มไม่ได้โตขึ้นเร็วอาจจะสังเกตอาการไปก่อน และรับประทานอาหารอ่อนๆและสุกสะอาด แปรงฟันให้สะอาดเช้าเย็น สังเกตอาการ ถ้าตุ่มลุกลามมากขึ้น เจ็บเยอะ มีเลือดหรือหนองไหล ควรไปพบแพทย์